1.11.2016

Luonnon monimuotoisuus uhattuna


Oli järkytys nähdä uutinen, joka kertoi ympäristöjärjestö WWF:n uusimman Living planet -raportin tuloksista. Raportin mukaan nisäkkäiden, lintujen ja kalojen yksilömäärät ovat vähentyneet viimeisen 40 vuoden aikana yli puolella! Makeassa vedessä elävien lajien yksilömäärien romahtaminen on ollut vielä jyrkempää, sillä niiden määrä on romahtanut 81 prosentilla. 

Eri lajien yksilömäärien vähenemisen lisäksi kokonaisia lajeja on katoamassa. Muun muassa aasian- ja afrikannorsu, jääkarhu, lumileopardi, oranki ja tiikeri ovat uhanalaisia, mikä tarkoittaa että niihin kohdistuu lopullisen häviämisen vaara. Lajien hävitessä ja luonnon monimuotoisuuden heikentyessä tuhoutuu ekosysteemejä, mikä on haitallista myös ihmisille. Ihmiskunta on täysin riippuvainen monimuotoisesta luonnosta. 

Suomessa uhanalaisia eläimiä ovat muun muassa susi, naali, ahma, valkoselkätikka ja saimaannorppa. Lisäksi monien muidenkin lajien yksilömäärät ovat laskussa, vaikka ne eivät (vielä) uhanalaisia olisikaan. Moni on tehnyt empiirisiä havaintoja omissa lähimetsissään esimerkiksi pikkulintujen vähenemisestä. Useat sanovat myös järvikalojen määrien pienentyneen.

Ahkerin Suomen luonnon muutoksen seuraaja lienee Pentti Linkola, joka on tehnyt luontohavaintoja jo kahdeksan vuosikymmentä. Suurin kato on hänen mukaansa käynyt petolinnuissa ja metsäkanalinnuissa, mutta myös pikkulintulajeja on hävinnyt. Vuonna 1995 Linkola perusti Luonnonperintösäätiön, joka hankkii omistukseensa metsiä ja takaa niille pysyvän rauhoituksen. Säätiö tekee arvokasta työtä alkuperäisluonnon säilyttämisessä, sillä vanhoissa metsissä elää valtaosa uhanalaisista lajeista. 

Itse kuljen eniten Etelä-Karjalan metsissä, joissa valitettavasti tehdään hakkuita ennätystahtiin. Vaikka hakkuiden kestävyysraja on jo saavutettu, ennustetaan hakkuumääriin silti kasvua. Metsäluonnon monimuotoisuus on siis heikkenemässä täälläkin, mikä vaikuttaa suoraan eläimiin ja sitä kautta lopulta myös ihmisiin.


Vasta sitten kun viimeinen puu on hakattu, vasta sitten kun viimeinen joki on myrkytetty, vasta sitten kun viimeinen kala on pyydetty, vasta sitten te huomaatte ettei rahaa voi syödä. 
-Vanha Cree-intiaanien ennustus
 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti